Ston   Nedan ser ni våra fyra avelsverksamma ston samt våra två ungston. För att läsa mera om respektive sto, klicka på namnet

                                   

 

 

 

 

 Rinett RS5105                                                                     Millimeter av Gindemo RS 6084  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Northharrier Indigo RS  6140                                                  Ofrade v.h. Houtdorp                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselbos Omnia

                     

 

Här är våra fem lady's.

Vi är mycket stolta över dem alla!