Föl     

_________________2015_________________

 

 +  =

Ofrade vh Houtdorp                  Påninas Casanova

  +  =

Millimeter av Gindemo                     Påninas Casanova

 

 +  =

Rinett                                                  Påninas Casanova

 

__________________2014___________________

  +   =

Ofrade v.h. Houtdorp                  Påninas Casanova                       Seijsings Lovely Lithium

(Fux, muschroomanlag)             (Isabell)                                                    (Hingst, Isabell)

 

 +  =   Gall

Millimeter av Gindemo               Påninas Casnaova

(Brun)                                         (Isabell)

                                   2013                                                                       

  +                             =

Ofrade v.h. Houtdorp                        Bommel v. Ens                                     Sandbackas Pontiac
(Fux, Mushroomanlag)                     ()                                                           (Hingst, Fux)

 

 +     =

Millimeter RS 6084                        Casanova RS 572                                     Seijsings Barium Boy

(Brun)                                               (Isabell)                                                         (Hingst, Brun)

_______________________________________________________________________

_______________________________2012_________________________________

 

   +  =

 Millimeter RS 6084                         Casanova RS 572                              Seijsings Copper Coin

(Brun)                                                  (Isabell)                                               (Hingst, brun)

         =  Rinett RS 5105                                       Casanova RS 572                    Seijsings Palladium Princess

(Fux)                                                          (Isabell)                                      (Isabell)

 

  +    =  

Indigo RS 6140                           Casanova RS 572               Seijsings Titanium Rock

(Skimmel)                                   (Isabell)                            (GulSvart)

                                            ________________________________                                       _______________________________2011                                                                     

 

       +         =         

Indigo RS 6140                         Casanova RS 572                       Seijsings Iron Will

(Skimmel)                                  (Isabell)                                    (Sto, Skimmel f. brun)

                                               

          +         =       Gall

Millimeter RS 6084                        Casanova RS 572

(Brun)                                            (Isabell)

                                          

         =  

Rinett RS 5105                          Casanova RS 572             Seijsings Sodium Survivor

(Fux)                                         (Isabell)                            (Hingst, Isabell)

 

______________________________________________________________________       

_________________________________2010                             

 

       +              =  

 Indigo RS 6140                               Lucky win v. Wegdam RS 549            Seijsings Sergeant Silver        

(Skimmel)                                        (Brun)                                                        (Hingst, Skimmel f. svart)

                                               

                    =       Gall

 Millimeter RS 6084                               Skäpperöds Tarik RS 431

(Brun)                                                        (Sv.skm)

                                          

           +       =   

Rinett RS 5105                              Casanova RS 572                Seijsings Brilliant Bronze

(Fux)                                            (Isabell)                               (Hingst, Fux m stjärna)

 

     ____________________________________                                                                              __________________________________2009                                                                      

 

       +                =  

 Rinett RS 5105                                         Son of Gold  RS 428                      Seijsings Golden Surprise

(Fux)                                                            (Fux)                                                   (Hingst, Fux)

 ______________________________________________________________________       

2015 års föl kommer samtliga vara till salu.

Välkommen med din förfrågan!